yabo亚搏老有所终的意思

老有所终老有所终出自,老有所终的意思是年老者能有个合适的归宿。
读音:
lǎo yǒu suǒ zhōng
解释:
年老者能有个合适的归宿。
出处:
典故:
《礼记·礼运》:“故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独,废疾者,皆有所养。”
老有所终的造句 共2条造句记录

1、故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养。

2、使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜寡孤独废疾者皆有所养,男有分,女有归。

yabo亚搏接龙